เริ่มมาหา Gaming Gear แต่ไม่รู้ว่าจะมีปัญญาซื้อหาเมื่อไหร่ เห็นแล้วก็อยากได้มีจอ LED บอกสถานะการใช้งาน Macro ด้วย